Mặt Bằng Chung Cư Yên Hòa Condominium

Mặt Bằng Chung Cư Yên Hòa Condominium

Chung cư  Yên Hòa Condominium với 176 căn hộ với mỗi một sàn sẽ có 8 căn hộ với  diện tích đa dạng 45,8m2 đến 103m2

Mặt bằng căn hộ từ tầng 2-7 

Chung cư yên hòa condominium
Chung Cư Yên Hòa Condominium

Mặt bằng căn hộ từ tầng 8-12

Chung cư Yên Hòa Condominium
Chung Cư Yên Hòa Condominium
Thiết kế chi tiết các căn hộ xem tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét